Elektronikk 2 og Lineær Systemteori
2013-2014 - ELE3321 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1051 Elektronikk

REA2081 Matematikk 2 for elektro og fleksibel ingeniørutdanning

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om modellering av fysiske systemer, elektroniske systemkompenenter og begreper som støy, jording og forvrengning.

Kunnskap:

 • Kjenne til koblinger med operasjonsforsterkere og komparatorer
 • Kjenne til beregning av støy i elektroniske systemer
 • Kjenne til forvrengning og jording av elektriske systemer
 • Kjenne til prinsipper  for omforming av et signal mellom analog og digital form
 • Kjenne til teori for modellering av fysiske systemer
 • Kjenne til prinsippet for seriekompensasjon og stabilitet

Ferdigheter:

 • Kunne konstruere koblinger ved bruk av elektroniske systemkomponenter
 • Kunne berenge støyen i et elektronisk system
 • Kunne bruke dataverktøy for simulering av elektroniske kretser
 • Kunne modellere et fysisk system ved hjelp av differensialligninger og løse disse ligningene
 • Kunne utføre enkel regulering av et system med tanke på stabilitet

Emnets temaer

 • Operasjonsforsterkere
 • Elektriske støyformer og støymodeller
 • Analog signalbehandling
 • Effektforsterkere
 • Omformere fra analoge til digitale signal og digitale til analoge signal
 • Faselåste sløyfer
 • Forvrengning
 • Jording
 • Matematisk modellering av fysiske systemer
 • Transferfunksjon og Laplacebeskrivelser
 • Frekvensresponser og analyser
 • Seriekompensasjon og stabilitetsundersøkelser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen (teller 100%).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, første gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre)

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis 13 øvinger, hvorav 5 innen tema Elektronikk II må være godkjent og 4 innen tema Lineær systemteori må være godkjent.

Læremidler

Kompendium:

 • Elektronikk II av Arne Wold og Håkon Solum
 • Lineær Systemteori av Håkon Solum

Supplerende lærebøker:

 • Dynamiske systemer - modellering, analyse og simulering av Finn Haugen (3. utg.)
 • Electronic Devices av Thomas Floyd

Erstatter

ELE2161 Lineær Systemteori og ELE2171 Elektronikk II