Reguleringsteknikk med PLS og robotprogrammering
2013-2014 - ELE3381 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA2081 Matematikk 2 for elektro

ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere eller ELE2141 Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om modelering av fysiske systemer og dimensjonering av reguleringssystemer, og de skal kunne programmere både en PLS og en industrirobot.

Kunnskap:

 • Kjenne til teori for matematisk modellering av fysiske systemer.
 • Kjenne til prinsippet for seriekompensasjon og stabilitet.
 • Kjenne til bruk av PLS, automatiseringsceller og industriroboter.

Ferdighet:

 • Kunne modellere et fysisk system ved hjelp av differensialligninger og løse disse ligningene.
 • Kunne beregne reguleringssløyfer med tilbake- og foroverkobling.
 • Kunne utføre simuleringer i MatLab og LabView.
 • Kunne programmere PLS og industriroboter.
 • Kunne bruke sensorer i automatiserte systemer.

Generell kompetanse:

 • Jobbe sammen med andre studenter i gruppe.
 • Kunne anvende dataverktøy.

Emnets temaer

 • Matematisk modellering av fysiske systemer
 • Transferfunksjon og Laplacebeskrivelser
 • Frekvensresponser
 • Seriekompensasjon
 • MatLab og LabView
 • PLS
 • Industrirobot

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 75%)

Øvinger/laboratoriearbeid (teller 25%)

Begge deler må være bestått. Øvinger/labarbeid må være bestått før skriftlig eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hver 4. gang kurset kjøres, neste gang vår 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis 7 øvinger relatert til temaet Reguleringsteknikk hvorav minst 5 må være godkjent. I tillegg blir det en obligatorisk laboppgave.

Det gis 5 øvinger/lab relatert til PLS og industrirobot hvorav minst 4 må være godkjent.

Læremidler

Kompendium.

Erstatter

ELE3331 Reguleringsteknikk og Instrumenteringsteknikk, ELE3241 Verkstedteknisk Automatisering