Elektro prosjekt
2013-2014 - ELE3391 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE1051 Elektronikk
  • ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere eller ELE2141 Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap og erfaring med å utføre et praktisk prosjektarbeid innen elektro. Dette prosjektarbeidet kan være design, konstruksjon og verifikasjon av et elektronisk system innenfor elektronikk (micro-data eller teleteknikk) eller en oppgave innenfor automasjon eller el-kraft.

Kunnskap:

  • Ha innsikt i hvordan et prosjektarbeid kan dokumenteres.

Ferdigheter:

  • Kunne benytte tidligere lært kunnskap for å løse en større prosjektoppgave.

Generell kompetanse:

  • Kunne arbeide sammen i en gruppe for å utføre et større prosjektarbeid.
  • Kunne innhente nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre prosjektet.
  • Kunne dokumentere et prosjektarbeid.
  • Kunne presentere prosjektarbeidet muntlig.

Emnets temaer

  • Rapportskriving

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjektet må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av prosjektplan.

Muntlig presentasjon av prosjektet og oppnådde resultater.

Erstatter

ELE3181 Elektronikk konstruksjon og ELE3191 Høgfrekvens konstruksjon