Trådløs kringkasting og kommunikasjon
2013-2014 - ELE3401 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1051 Elektronikk
ELE2111 Datatransmisjon

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha dybdekunnskap på områdene signal koding/dekoding, signal modulering /demodulering, systemoppbygging for kringkasting systemer

Kunnskap:

 • Forklare signaloppbygning for de vanlig modulerte signal
 • Kjenne metoder for å generere modulerte signal
 • Kjenne metoder for koding av signal
 • Kjenne til de forskjellige trådløse kringkastings- og kommunikasjonssystemer

Ferdigheter:        

 • Kunne regne med modulerte signal
 • Kunne simulere modulerte signal med dataverktøy
 • Kunne beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer for kringkasting,

Generell kompetanse:

 • Forstå de forskjellige teknikker for signal modulering /demodulering, koding/dekoding, og systemoppbygging som brukes i forskjellige trådløse systemer
 • Anvendelse av dataverktøy til å simulere trådløse kringkastings- og kommunikasjonssystemer
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur

Emnets temaer

 • Analog og digital modulasjon
 • Basisbåndoverføring
 • Informasjonsteori
 • Kodeteori
 • Spredt spektrum modulasjon
 • Multi-user digital modulasjon
 • Innføring i radiokommunikasjon: systemoppbygging, radiotransmisjon, og støyberegninger
 • Systemer for lyd- og TV-kringkasting: analoge og digitale systemer inkl. MFN og SFN.

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gjesteforelesninger

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Muntlig eksamen, teller 50 %
 • Prosjektarbeid (rapport med presentasjon), teller 50 %
 • Begge deler må være bestått.

Prosjektarbeid avtales med studentene ved semesterstart.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på muntlig eksamen med mulighet for ny muntlig rett etter i inneværende semester dvs. engang i januar.

Ikke kontinuasjon på prosjektarbeid, må tas på nytt neste gang emnet avvikles

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

John Haugan: Formler og tabeller, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Arne Wold: "Kompendium Trådløs kommunikasjon"
 • Bernard Skalar: "Digital Communications - Fundamentals and Applications", 2001
 • Walter Fischer: "Digital Video and Audio Broadcasting Technology – A Practical Engineering Guide", Third Edition, 2010

Erstatter

ELE3143 Trådløs kommunikasjon