Energiprosjekt
2013-2014 - ENE1071 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne ha gode ferdigheter i gjennomføring av prosjekter og med kunnskaper innen energimerking, energikartlegging og sertifisering.

Kunnskap:

 • Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om energimerking, energikartlegging og sertifisering

Ferdigheter:

 • skal kunne delta i gjennomføring av prosjekter

Generell kompetanse:

 • I fremføring og rapportskriving

Emnets temaer

 • Energimerking av hus
 • Energikartlegging
 • Sertifisering (grønn kraft):
  • SFC
  • Miljøsertifisering
  • ISO 14001

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger og prosjekter som skal dekke emnets temaer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Prosjekter teller 50%.
 • Skriftlig eksamen teller 50%.
 • Begge deler må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen. For prosjekt må nytt prosjekt gjøres ved neste ordinære avvikling av emnet.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.