Energisystem analyse
2013-2014 - ENE3002 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • ENE2001 Vind og vannkraft
 • ENE2011 Andre fornybare energiformer
 • ENE2021 Bioenergi forsyningskjeder - ressurser og egenskaper

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten skal kunne gjengi kunnskap om system og særlig om energisystem og modellering av det

Ferdigheter:

 • Studenten skal videre anvende simulerings-/optimaliseringsverktøy på praktiske og teoretiske problemstillinger innen energisystem

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

 • Systembegrep
 • Systemanalyse
 • Forskjellige energisystemer som bygg/industri/kommuner etc.
 • Modellering
 • Simulering/optimering

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Deltakelse i inntil 4 prosjekter der forskjellige simulerings-/optimaliseringsverktøy benyttes for å løse forskjellige problemstillning innen energisystem.

 

Innledende forelesninger, prosjektoppgave.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Inntil 4 prosjektoppgaver med presentasjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet avvikles ordinært

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.