Geografisk informasjonsbehandling
2013-2014 - GEO2311F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT2261 - Informasjonsstrukturer og Databaser
 • GEO1121 - GIS Intro

 
Kan tas samtidig med IMT2261 og GEO1121

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kunnskap:

Kunnskaper

 • Ha god kjennskap til sentrale norske geografiske datasett og tjenester
 • Kunne gjøre rede for sentrale begreper innen kartografi og kartproduksjon
 • Ha grunnleggende forståelse for webteknologi generelt og om webtjenester for geografiske data spesielt

Ferdigheter

 • Være i stand til å velge ut og tilrettelegge geografiske data for analyse og presentasjon.
 • Kunne forklare hva som kjennetegner geografiske databaser og kunne anvende SQL til å utføre spørringer og enkle geografiske analyser.
 • Kunne lage enkle XML-baserte datasett og gjøre rede for oppbyggingen av KML- og GML-formatene for geografisk informasjon.
 • Kunne lage enkle websider med kartinnhold hentet fra webtjenester eller geografiske databaser.

Emnets temaer

 •  Norge Digitalt og norske datasett
 •  HTML, CSS, Javascript
 •  Geografisk informasjon i XML (bl.a. KML og GML)
 •  Webkart (bl.a. Google Maps)
 •  Earthbrowsere (bl.a. Google Earth)
 •  Teknologier og metoder for håndtering av geografisk informasjon på web (bl.a. WMS)
 •  Kartografi
 •  Geografiske databaser
 •  Geografisk analyse med SQL

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Refleksjon

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av prosjektoppgavene. Ved en eventuell klage på karakter vil prosjektoppgaven vurderes på nytt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det er ingen kontinuasjonsmulighet på prosjekt.

Obligatoriske arbeidskrav

1 obligatorisk innlevering

Læremidler

Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.