Installasjon og forskrifter (for Elkraft), tilbys av Karlstads Universitet
2013-2014 - - 5sp

Forventet læringsutbytte

.

Emnets temaer

.

Pedagogiske metoder

Annet

Vurderingsformer

Annet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)