LEAN
2013-2014 - K1195 - 15sp

Forutsetter bestått

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

 • Kunnskap om bakgrunn og filosofi innenfor LEAN
 • Ha ferdigheter til å kunne anvende sentrale verktøy og metoder innenfor LEAN
 • Ha generell kompetanse til å kunne benytte prinsipper innenfor LEAN.

Emnets temaer

 • Grunnleggende om LEAN
  • Kjernen i LEAN
  • Filosofi, adferd og endring
  • LEAN-prinsipper
 • LEAN og organisasjonskultur
 • Flyt og verdiskapende strømmer
  • Kunde og verdiskapning
  • Verdikjendeanalyse
  • Kaizen
 • LEANS verktøykiste
 • Innføring av LEAN; Strategi, oppstart og utvikling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

For etter- og videreutdanningskurs avtales pedagogiske metoder nærmere med kunde. Aktuelle metoder vil kunne være en blanding av:

 • Problembasert læring gjennom oppgaveløsning og diskusjoner på studiesamlinger.
 • Forelesninger
 • Bruk av elektronisk klasserom for veiledning, diskusjon og oppfølging.
 • Mulighet for selvstudier og fleksibel læring gjennom strukturert oppgaveløsning.
 • Streaming (videoopptak) av forelesninger som legges ut i elektronisk klasserom. Dette gir mulighet for selvstendige studier og repetisjon av studiesamlinger.
 • Gjennom en prosjektoppgave skal studentene anvende teoristoffet på praktiske problemstillinger og få relevant veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Kunden velger selv om kandidater skal søke om å få studiepoeng for emnet. For de kandidater som ønsker dette gjelder følgende vurderingsform:

 • Nettbasert individuell hjemmeeksamen 4 timer (40 %)
 • Obligatorisk prosjekt (60 % - individuelt eller gruppe)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått eksamen og/eller prosjekt gis det anledning til å ta kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne og trykte

Læremidler

 • LEAN for dummies, Sayer og Williams, John Wiley & sons ltd, 2012, ISBN 978-1-118-11756-9
 • LEAN thinking, Womack og Jones, 2003, Simon & Schuster, Inc, ISBN: 978-0-7432-4927-0

Støttelitteratur:

 • Lean for the public sector, Bert Teeuwen, Taylor and Francis group, 2011, ISBN 978-1-4398-4024-5

Supplerende opplysninger

Gjennomføres etter behov i vår- eller høstsemester.