Kraftelektronikk og relevern, tilbys av Høgskolen i Østfold
2013-2014 - - 10sp

Anbefalt forkunnskap

"Grunnlag trefas/maskiner og trafo" og anleggsdelen i "Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk". Emnet undervises parallelt med "Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk". og er koordinert.

Forventet læringsutbytte

.

Emnets temaer

Ulike typer av jording i høyspenningsnett; IT, TN, impedans jordet nett.Symmetriske komponenter. Systemimpedanser for nettkomponenter. Eksempler på analyse ved hjelp av symmetriske komponenter. Kortslutningsanalyse med impedans- og kortslutningsytelsesmetoden. Kortslutningsvern, impedansvern, jordslutningsvern, differensialvern. Gjeninnkoblingsautomatikk. Strøm-tidkarakteristikk . R-X diagram, Overrekking, HF-kommunikasjon. Selektivitesanalyse, backup prinsipper. 

Pedagogiske metoder

Annet

Vurderingsformer

Annet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Supplerende opplysninger

Emnebeskrivelsen fra Høgskolen i Østfold er juridisk bindende, ikke denne.

Lenke til emnet Kraftelektronikk, HiØ
Vi har dessverre ingen lenke til emnet Feilanalyse og relevern.