Styrkeberegning
2013-2014 - TEK2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2251 Mekanikk 
 • TEK2011 Materiallære for ingeniører

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer innenfor beregning av konstruksjonsdetaljer.
 • ha bred kunnskap om materialvalg i konstruksjonsdetaljer.
 • ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter
Studenten skal:

 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne de valg som tas.
 • kunne reflektere over beregningsresultatene og justere de under veiledning.
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:

 • kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
 • kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
 • kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig

Emnets temaer

Styrkeberegning:

 • Styrkeberegning generelt
 • Sveiseforbindelser
 • Skrueforbindelser
 • Press- og krympeforbindelser
 • Transmisjoner (tannhjul, reimdrift, etc.)
 • Aksler og lagre

Materialer:

 • Sveisbare konstruksjonsstål
 • Rustbestandige stål
 • Lettmetaller

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger (Campus studenter)

Muntlig fremføring (Campus studenter)

Nettbasert Læring (Fleksible studenter)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen teller 60 %
 • Ett prosjekt som teller 40 %
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære skriftlige eksamen.

Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre)
 • Pensumlitteratur
 • Tekniske tabeller

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremføring av avtalte øvinger og prosjekt (for campusstudenter)
Skriftlig presentasjon av avtalte øvinger og prosjekt (for Fleksible studenter)

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Pensumlitteratur / fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/styrkeberegning.htm