Teknologiledelse
2013-2014 - TEK2031 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller
 • REA2121 Kvalitetsledelse med statistikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten

Kunnskap:

 • ha kjennskap til hvordan effektiv verdiskaping skjer internt i en bedrift
 • ha kjennskap til hvordan teknologi og mennesket bør fungere sammen for å skape konkurransefortrinn

Ferdigheter:

 • kunne utvikle effektive verdiskapingsstrategier for bedrifter
 • Kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeidet som sikrer konkurransefortrinnene til bedriften

Generell kompetanse:

 • ha en forståelse for Lean-paradigmet
 • ha en forståelse av kompleksiteten og mangfoldigheten som skal til for å oppnå konkurransefortrinn

Emnets temaer

 •  Målstyring-Ressursknapphet
 •  Verdiskapingsstrategier og -ledelse
 •  Utviklingsprosessen for produkter og tjenester
 •  Verdiskapingsprosessent
 •  Kontinuerlig forbedring
 •  Lean filosofi og gjennomføring
 •  Kunnskapsutvikling og læring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Lærebøker, godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre

Obligatoriske arbeidskrav

 3 obligtoriske arbeider skal leveres inn i Fronter som pdf til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

 Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Supplerende opplysninger

 Emnet inngår i

 •  Bachelor i ingeniørfag - maskin, industriell design
 •  Bachelor i ingeniørfag - maskin, Lean manufacturing
 •  Bachelor i teknologidesign og ledelse
 •  Bachelor i økonomi og ledelse