Project Work
2013-2014 - TØL4081 - 10sp

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

se engelsk versjon

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

se engelsk versjon