Sustainable Product development and Life Cycle Asessment
2013-2014 - TØL4141 - 10sp

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

se engelsk versjon

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

se engelsk versjon

Læremidler

se engelsk versjon