Master in Sustainable Manufacturing - MSUMA

Innledning

Se engelsk versjon

Studiets varighet, omfang og nivå

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Internasjonalisering

Se engelsk versjon

Målgruppe

Se engelsk versjon

Opptakskrav og rangering

Se engelsk versjon

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Se engelsk versjon

Tekniske forutsetninger

Se engelsk versjon

Emnetabeller

Master in Sustainable Manufacturing 2013-2015 Full time

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4421 Scientific methodology O 5      
TØL4003 Philosophies of social science O 5      
TØL4041 Sustainable development O 10      
TØL4021 Management and Leadership for Sustainability O 10      
TØL4031 Quality and Risk Management O   10    
TØL4141 Sustainable Product development and Life Cycle Asessment O   10    
TØL4051 Information Systems Strategy O   10    
TØL4061 Sustainable manufacturing systems O     10  
Valgemne, 10 st.p. V     10  
TØL4081 Project Work O     10  
TØL4901 Master Thesis O       30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Electives (for full time and part time)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  Autumn Spring
TØL4091 Sustainable Manufacturing Technolgy V 10  
TØL4101 Wireless Industrial Communication V 10  
TØL4111 Knowledge Management for Sustainability V 10  
TØL4121 Renewable Energy Technology V 10  
TØL4131 Sustainable Building Process V 10  
Sum: 10 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master in Sustainable Manufacturing 2013-2017 - Recommended distribution of courses for a four year part time track

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
IMT4421 Scientific methodology O 5              
TØL4021 Management and Leadership for Sustainability O 10              
TØL4141 Sustainable Product development and Life Cycle Asessment O   10            
TØL4003 Philosophies of social science O     5          
TØL4041 Sustainable development O     10          
TØL4032 Quality Engineering O       10        
TØL4061 Sustainable manufacturing systems O         10      
TØL4051 Information Systems Strategy O           10    
TØL4081 Project Work O             10  
Valgemne, 10 st.p. V             10  
TØL4901 Master Thesis O               30
Sum: 15 10 15 10 10 10 20 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne