IT Service Management
2014-2015 - IMT1381 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1121 Innføring i informasjonssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan gjøre rede for prinsippet med kundefokus i IT Service Management og kan forklare hvordan dette perspektivet skiller seg fra et teknologisk fokus.
 • Kandidaten kan forklare begrepet "service desk''.
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan ITIL-prosesser kan implementeres i en organisasjon.

Ferdigheter

 • Kandidaten behersker standard ITILv3 terminologi.
 • Kandidaten kan beskrive prosessene i ITILv3.
 • Kandidaten kan identifisere mål, størrelser og aktiviteter for hver prosess.
 • Kandidaten kan gjøre rede for  hvordan ITIL-prosesser forholder seg til roller og ansvar i en IT-avdeling.
 • Kandidaten kan bestå en ITIL Foundation eksamen.

Generell kompetanse

 • Forstå og kunne gjøre rede for prinsippet om kontinuerlig forbedring.

Emnets temaer

Funksjoner og prosesser i en service livssyklus for en IT-avdeling:

 •  Service strategi
 •  Service design
 •  Service overgang
 •  Service utførelse
 •  Kontinuerlig service forbedring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Læremidler

Utdelt og nettbaserte artikler og forelesningsnotater.

Erstatter

IMT1271 IT Service Management