Digital Innovation and Entrepreneurship
2014-2015 - IMT4005 - 5sp

Forutsetter bestått

Se engelsk tekst.

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk tekst.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk tekst.

Emnets temaer

Se engelsk tekst.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk tekst.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk tekst.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk tekst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk tekst.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk tekst.

Læremidler

Se engelsk tekst.

Erstatter

IMT4995 Digital Entrepreneurship

Supplerende opplysninger

Se engelsk tekst.