Socio-technical Modeling of Cybercrime
2014-2015 - IMT4402 - 5sp

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Supplerende opplysninger

See English version.