Selected topics in Colour Imaging
2014-2015 - IMT6141 - 5sp

Forutsetter bestått

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version

Supplerende opplysninger

See English version