Betongkonstruksjoner
2014-2015 - BYG3211 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG1063/2251 Mekanikk
 • BYG1261 Byggteknikk
 • TØL1001 Ingeniørrollen
 • REA1141 Matematikk 1

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2201 Materialer og konstruksjoner
 • BYG3281 Stål- og trekonstruksjoner
 • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført emne skal studenten kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN) for dimensjonering av betongkonstruksjoner.

Ferdigheter: Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere slakkarmerte betongkonstruksjoner.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over prinsippene bak betongkonstruksjoners bæreevne.

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Emnets temaer

Betong-konstruksjoner ifølge NS-EN 1992-1-1:

 • Dimensjonering av bjelke- og dekkeelementer i slakkarmert betong.
 • Dimensjonering av trykkstaver mot knekking.
 • Dimensjonering av fundamenter.
 • Dimensjonering basert på stavmodeller.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skriftlige/skrevne samt kalkulator, som ikke må kunne kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 øvinger, hvorav alle unntatt en må være godkjent.
 

Læremidler

Oppgis ved undervisningsstart.

Erstatter

BYG3061 Konstruksjonslære 2 og BYG3201 Konstruksjonslære 3