Reguleringsteknikk med PLS og robotprogrammering
2014-2015 - ELE3381 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA2081 Matematikk 2 for elektro
 • ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere eller ELE2141 Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om modelering av fysiske systemer og beregning av regulatorparametere, og de skal kunne programmere både en PLS og en industrirobot.

Kunnskap:

 • Kjenne til teori for matematisk modellering av fysiske systemer.
 • Kjenne til prinsippet for seriekompensasjon og stabilitet.
 • Kjenne til bruk av PLS, automatiseringsceller og industriroboter.
 • Kjenne til grunnleggende instrumenteringsteknikk.

Ferdighet:

 • Kunne modellere et fysisk system ved hjelp av differensialligninger og løse disse ligningene.
 • Kunne beregne reguleringssløyfer med tilbake- og foroverkobling.
 • Kunne utføre simuleringer i MatLab og programmering i LabView.
 • Kunne programmere PLS og industriroboter.
 • Kunne bruke sensorer i automatiserte systemer.

Generell kompetanse:

 • Jobbe sammen med andre studenter i gruppe.
 • Kunne anvende dataverktøy.

Emnets temaer

 • Matematisk modellering av fysiske systemer
 • Transferfunksjon og Laplacebeskrivelser
 • Frekvensresponser
 • Seriekompensasjon
 • Metoder for beregning av regulatorparametere
 • MatLab og LabView
 • PLS
 • Industrirobot

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 100%)
 • Obligatoriske øvinger/labarbeid må være bestått før skriftlig eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Det gis 7 øvinger relatert til temaet Reguleringsteknikk hvorav minst 5 må være godkjent.
 • Det gis 7 øvinger/lab relatert til PLS og industrirobot hvorav minst 5 må være godkjent.

Læremidler

Kompendium og supplerende litteratur blir oppgitt ved semesterstart.

Erstatter

ELE3331, ELE3241 og deler av ELE3321

Supplerende opplysninger

ELE3331 Reguleringsteknikk og Instrumenteringsteknikk, ELE3241 Verkstedteknisk Automatisering og deler av ELE3321 Elektronikk 2 og Lineær Systemteori