Energiteknikk og bygningsinstallasjoner, Valgemne undervises av Høgskolen i Østfold
2014-2015 - IRE36213 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1061 Elektriske kretser

Forventet læringsutbytte

Se emnebeskrivelsen HiØ: Energiteknikk og bygningsinstallasjoner

Emnets temaer

Se emnebeskrivelsen HiØ: Energiteknikk og bygningsinstallasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

I Energiteknikkdelen av emnet skjer forelesningene via videokonferanse i en forelesningssal. Forelesningene streames og de legges på en videoserver. De kan følges direkte på nettet eller hentes fram senere pågående semester. For installasjonsdelen er den samlingsbasert en uke (uke 40) med etterfølgende obligatoriske øvinger med avsluttende eksamen i desember. (Studenter møter på campus ved HiG til eksamen).

Det er emnelærer Ole Kristian Førrisdahl ved HiØ som underviser energiteknikk delen , mens Bjørn Sture (Østfold Tekniske Fagskole) leies inn som emnelærer i installasjonsteknikk.

Det brukes både fronter fra HiØ som læringsplattform og moodle. Når du kommer inn i fronterrommet ved HiG ligger nærmere beskrivelse til hvordan du kommer inn i de forskjellige rommene.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se emnebeskrivelsen HiØ: Energiteknikk og bygningsinstallasjoner

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Supplerende opplysninger

Det er til en hver tid HiØ sin emnebeskrivelse som er gjeldende.

Se emnebeskrivelsen HiØ: Energiteknikk og bygningsinstallasjoner

Emnet er 10 stp og undervises av Høgskolen i Østfold (HiØ), som også bestemmer obligatoriske arbeidskrav. Emnebeskrivelsen er utarbeidet i samarbeid mellom Høgskolen i Østfold v/Even Arntsen, Karlstad Universitet v/Torbjörn Berg og Høgskolen i Gjøvik v/Tor Arne Folkestad. Det er Høgskolen i Østfold som står for det administrative. Studentene registreres som studenter ved HiØ. Kontaktperson i studentadministrasjonen ved HiØ er Tove Ødegaard. Vurdering av fritak/innpass må søkes om til Høgskolen i Gjøvik, og vurderes i fagmiljøet.

Emnet er et valgemne og det gis ikke refusjon til studenter for kostnader vedrørende emnet.