Universell utforming for svaksynte
2014-2015 - K1142 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter kurset være i stand til å bistå i design av omgivelser som forenkler hverdagen for blinde og svaksynte. Etter gjennomføring skal studentene kunne gjenkjenne og beskrive tiltak ut fra de behov blinde og svaksynte har i det bygde miljø.

Emnets temaer

· Lover og forskrifter

· Grunnleggende lysteknikk og synsfysiologi

· Ulike synslidelser

· Synets sammenheng med alder

· Perseptuelle prosesser for normaltseende og svaksynte

· Paradigmatiske strukturer

· Utendørs problemstillinger

· Innendørs problemstillinger

· Visuelle hjelpemidler

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger og øvinger konsentrert i en arbeidsuke. Deretter skal studentene gjennomføre individuell prosjektoppgave.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering gis på grunnlag av individuell prosjektoppgave.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Prosjektoppgave rettes av faglærer. Intern sensor kvalitetssikrer hvert andre år.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved underkjent prosjektoppgave, kan oppgaven forbedres og leveres inn på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i 5 gruppeoppgaver

Læremidler

  • Forlesningsnotater
  • Lys= å se eller ikke se, Norges blindeforbund
  • Tilgjengelighetsguiden, Norges blindeforbund