Teknologiledelse
2014-2015 - TEK2031 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller
 • SAMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten

Kunnskap:

 • ha kjennskap til hvordan effektiv verdiskaping skjer internt i en bedrift
 • ha kjennskap til sammenhengen mellom bedriften og verdikjeden
 • ha kjennskap til hvordan teknologi og mennesket bør fungere sammen for å skape konkurransefortrinn

Ferdigheter:

 • kunne utvikle effektive verdiskapingsstrategier for bedrifter
 • kunne analysere bedriften sine interne prosesser og verdikjeden for å finne forbedringsområder
 • Kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeidet som sikrer konkurransefortrinnene til bedriften

Generell kompetanse:

 • ha en forståelse prosessene som inngår i en bedrift, og forskjeller mellom vare- og tjenesteproduksjon
 • ha en forståelse for prosessbegrensinger
 • ha en forståelse for Lean-paradigmet
 • ha en forståelse for rollen til plan og prognoser for effektivitet i verdikjeden og produksjon
 • ha en forståelse av kompleksiteten og mangfoldigheten som skal til for å oppnå konkurransefortrinn

Emnets temaer

 •  Vare- og tjenesteproduksjon
 •  Beslutningsmodeller
 •  Prosjektstyring
 •  Prosessutforming og analyse av prosesser
 •  Måling av prosesseffektivitet
 •  Prosessbegrensninger og ressursknapphet
 •  Kontinuerlig forbedring
 •  Lean filosofi og gjennomføring
 •  Effektive og integrerte verdikjeder
 •  Lagerstyring
 •  Prognoser og operasjonell planlegging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Lærebøker, godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre

Obligatoriske arbeidskrav

 2 obligtoriske arbeider skal leveres inn i Fronter som pdf til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

 Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Supplerende opplysninger

 Emnet inngår i

 •  Bachelor i ingeniørfag - maskin
 •  Bachelor i teknologidesign og ledelse
 •  Bachelor i økonomi og ledelse