Valgemne, 10 st.p.
2014-2015 - - 10sp

Forventet læringsutbytte

.

Emnets temaer

.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid

Vurderingsformer

Øvinger

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått