MBSR-MBCT Teacher Training
2015-2016 - VIU8501 - 30sp

Forutsetter bestått

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version

Supplerende opplysninger

See English version