Spilldesign
2015-2016 - IMT1361 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap :

 • Forstå spillmekanikker og deres interaksjon
   
 • Forstå prosessen knyttet til utviklingen av spill og hvordan design bidrar til en slik prosess

Ferdigheter: 

 • Diskutere prosesser knyttet til spilldesign ved hjelp av korrekt terminologi
 • Gjennomarbeide utviklingen av en idè fra spillkonsept til regler og implementering

Generell kompetanse: 

 • Arbeide mer effektivt i grupper
 • Studenten skal kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Emnets temaer

Emnene dekket er varierte, men inkluderer

 • Spilldesignprosess
 • Definisjoner av games, puzzles, toys og play
 • Spillermotivasjon
 • Spillmekanikker
 • Spillbalanse
 • Fortelling- og karakterdesign
 • Brukergrensesnittsdesign
 • Kreativitet i grupper
 • Dokumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil hente fra studentenes egne erfaringer med spill og utvikle en verdsettelse for designprosessen ved å kreve at studenten designer innovative spill innen begrensninger.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 40%)
 • Fire oppgaveløsninger (teller 60%)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Internal examiner, together with external examiner once every three years, next time in 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten skal ha deltatt i 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs), undervisning og gruppeøvelser

Læremidler

 • Jesse Schell, The Art of Game Design: A book of lenses, Second Edition (2014)
 • (anbefalt) Katie Salen and Eric Zimmerman, Rules of Play, Game Design Fundamentals (2004)

Supplerende opplysninger

I tilfelle færre enn 5 studenter melder seg opp, kan emnets form endre seg som en følge av klassestørrelsen.