Digital bildereproduksjon og fargestyring
2015-2016 - IMT2002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om farge og bilderelatert digital teknologi. De skal kunne demonstrere grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i fargemetrikk og fargemåling, samt forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne anvende dagens teknologi for fargestyring på applikasjonsnivå, men også opparbeide en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger.

Emnets temaer

 •  Digital bildereproduksjonsteknologi
 •  Farger og fargesyn
 •  Fargemetrikk og fargemåling
 •  Komponenter til fargestyring
 •  Vurdering av bildekvalitet
 •  Arbeidsflyt og prosesskontroll
 •  Fargestyring på applikasjonsnivå

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 5 timer, (teller 70%)
 •  3 oppgaver; 2 i gruppe og 1 individuell (tre karakterer som teller 10% hver, tilsammen 30 %)
 •  Alle deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen.

Oppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

D:  Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker

 •  Sharma, Abhay (2004) Understanding color management, New York: Thompson
 •  Forelsesningsnotater

Erstatter

IMT1301 og 100 % overlapp