Rask prototyping og innovasjon
2015-2016 - IMT2581 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

•    IMT1361 Spilldesign
•    IMT1031 Grunnleggende Programmering

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne vil studentene inneha følgende:

Kunnskaper
•    Forstå prosessen knyttet til rapid prototyping gitt alvorlige tidsbegrensninger
•    Forstå minst to forskjellige rapid prototypingsverktøy
•    Gjenkjenne situasjoner eller adferd som hindrer innovasjon

Ferdigheter
•    Være i stand til å raskt analysere et problem og generere innovative løsninger, som kan bli prototyper.
•    Være i stand til å planlegge utviklingen av en prototype innen begrenset tid
•    Være i stand til å velge funksjoner som kan implementeres raskt

•    Være i stand til å presentere resultatene fra en prototyperingssesjon muntlig
•    Være i stand til å utføre en after action review av innovasjon- og prototypingprosessen for å identifisere styrker og svakheter ved innovasjonsprosessene  

Generell kompetanse
•    Forbedring av evnen til å arbeide i et mangfoldig team
•    Mer trygghet til evnen å utarbeide innovativt innhold

•    Forstå verdien av andre disipliner i utviklingen av innovative løsninger

Emnets temaer

Emnene inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Softwareinnovasjon
  • Støtte av softwareinnovasjon
  • Identifisere av innovasjon av høy verdi
  • Avkastning på investeringer
 • Rapid prototypingsverktøy
 • Prinsippene til rapid prototyping
  • Kommunikasjon
  • Organisasjon
  • Forberedelse
 • GameJams / idea24plus -idègenerering og prototyping
 • Prototyping i kontekst
  • Value chains
  • Få innovasjon til markedet
 • Gjennomgang og analyse av intense utviklingssykluser
  • Post mortems
  • After action review

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Muntlig, gruppe
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

Læremidler

Se engelsk versjon