Video postproduksjon
2015-2016 - IMT2621 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1331 Digital videoproduksjon

Anbefalt forkunnskap

IMT1412 Grunnleggende fotografi og IMT1331 Digital videoproduksjon.

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om teknikker for video postproduksjon i programmet Adobe After Effects. Studenten skal være i stand til å skape grunnleggende naturtro effekter, bruke green-screen materiale til keying, legge på teksteffekter og overganger, samt utføre fargekorrigering.
 Studenten behersker bruk av ulike verktøy og plug-ins som benyttes til ferdigstilling av prosjekter.

Emnets temaer

  • Relevant teori
  • Compositing
  • Motion graphics
  • Teksteffekter og overganger (3D tekst og shapes)
  • Fargekorrigering og keying med green-screen
  • Arbeidsmetode i relevant programvare

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, øvinger, selvstudium og veiledning. Praktiske øvinger danner grunnlag for nødvendig kunnskap for å gjennomføre mappeoppgaven. 

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Teoretisk skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
  • Mappevurdering (teller 60%)
  • Begge deler må være bestått

Det er en skriftlig eksamen halvveis i semesteret, og ferdigstilling av en mappe med tre praktiske innleveringer medfølgende rapport i slutten av semesteret.

Kandidaten må bestå den teoretiske eksamen for å få vurdert mappe og sluttrapport.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Skriftlig eksamen sensurers av en intern sensor.

Mappevurdering sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen, mappe må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Læremidler

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Erstatter

IMT2471 3D-modellering