Drift av trådløse nettverk
2015-2016 - IMT2631 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT2521 Nettverksadministrasjon

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan gjøre rede hvordan trådløse nettverk bør planlegges med tanke på tilstrekkelig stabilitet og kapasitet
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan data flyter i trådløse nett, og hvilke sikkerhetsutfordringer som finnes

Ferdigheter

 • Kandidaten kan planlegge, installere, konfigurere og overvåke trådløse nettverk i små og mellomstore bedrifter
 • Kandidaten kan gjøre begrunnede valg i forhold til sikkerhet, spesielt med tanke på autentisering og kryptering
 • Kandidaten kan utføre systematisk feilsøking og utbedre feil i eksisterende installasjoner

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre rede for behovet og bruksområdet for trådløse nettverk i små og mellomstore organisasjoner, spesielt sett i forhold til øvrig infrastruktur.

Emnets temaer

Grunnleggende trådløs teknologi

 • Standardiseringsorgan                                                                                                                                                                                            
 • Radio og antenneteknikk                                                                                                                                                                                          
 • 802.11 standardene                                                                                                                                                                                               
 • WLAN Teknologi og topologi

Sikkerhet i trådløse nett                                                                                                                                                                                                

 • Autentisiering
 • Kryptering
 • Generelle relevante sikkerhetsteknologier

Aksesspunkt                                                                                                                                                                                                              

 • Autonome aksesspunkter
 • Trafikkflyt i lufta, og til kabel
 • AP Discovery, og assosiasjon.
 • Nettverksovervåkning og feilsøking

Kontrollerløsninger

 • Sentralisert administrasjon av WLAN
 • Lette aksesspunkter
 • Trafikkflyt i kontrollerbaserte trådløse nettverk
 • Roaming
 • Nettverksovervåkning og feilsøking

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

Avgjøres innen oppstart av emnet