Professional Programming
2015-2016 - IMT3602 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT2021Algorithmic Methods
IMT2243 Software Engineering

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Internal and External examiner

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

None

Supplerende opplysninger

Valgemne for Bachelor i Spillprogrammering