Mobile Development Theory
2015-2016 - IMT3662 - 5sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 Grunnleggende programmering eller
  • IMT1241 Grunnleggende programmering i Java (fra høsten 2013 erstattet av IMT1441 Programmering for web I)

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1082 Objektorientert programmering
  • IMT2291WWW-teknologi

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsken versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelskversjon.

Læremidler

Se engelsk versjon.

Erstatter

IMT3661