Mobile Development Project
2015-2016 - IMT3672 - 5sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 Introduction to Programming or
  • IMT1441 Programming for Web I

Anbefalt forkunnskap

  • IMT3662 Mobile Development Theoryor 
  • IMT2661 Mobile Media Design

Forventet læringsutbytte

Se engelsken versjon.

Emnets temaer

Se engelsken versjon.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsken versjon.

Vurderingsformer

Muntlig, gruppe
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

75% prosjekt og 25% muntlig presentasjon.

Studentene presenterer prosjektet på slutten av kurset. Begge delene av kurset må være fullført uavhengig av hverandre.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En blanding av interne og eksterne sensorer basert på de valgte prosjektene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det er ingen kontinuasjonseksamen for prosjektene.

Læremidler

Det er ingen lærebok for dette kurset. Web-baserte ressurser fra Apple, Google og Microsoft vil imidlertid utgjøre basisen for prosjektet, med ekstra tekstbøker og online ressurser tilgjengelig for hver plattform. 

Erstatter

IMT3671