Programmering for web II
2015-2016 - IMT3851 - 10sp

Forutsetter bestått

Se engelsk versjon

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon, oppgavene må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Erstatter

IMT2601 Webutvikling