Serious Games
2015-2016 - IMT4007 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

Læremidler

To be defined

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon