Digital Forensics Methodology
2015-2016 - IMT4009 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se English version

Emnets temaer

Se English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se English version

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se English version.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se English version

Obligatoriske arbeidskrav

Se English version

Læremidler

Se English version