Windows Forensics
2015-2016 - IMT4013-PHS - 10sp

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Annet

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version