Prosjektstyring og systemutvikling
2015-2016 - IMT4062 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer i interaksjonsdesign

Forventet læringsutbytte

see english version

Emnets temaer

see english version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (40 %)
  • Mappearbeider, individuelle og som gruppeprosjekt (60 %)
  • Begge deler må være bestått

Se engelsk versjon for mer informasjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor brukes periodisk, neste gang vår 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen.

Mappe må tas på nytt ved neste ordinøre avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbok - Engelsk/morsmål

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltakelse i praktisk gruppeprosjekt.

Læremidler

Se engelsk versjon.