Design, Creativity and Innovation
2015-2016 - IMT4182 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1431 "Designmetoder" or equivalent course.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

For utfyllende informasjon, se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk versjon.