Socio-technical Modeling of Cybercrime
2015-2016 - IMT4402 - 5sp

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 2 timer

Vurderingsformer

see English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

see English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

see English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

see English version

Obligatoriske arbeidskrav

see English version