Cybercrime Investigation
2015-2016 - IMT4502 - 10sp

Forutsetter bestått

See English version.

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Læremidler

See English version