Apple-device Forensics
2015-2016 - IMT4504-PHS - 10sp

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Annet

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)