Machine Learning and Pattern Recognition 1
2015-2016 - IMT4612 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk versjon.

Erstatter

IMT4611

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon.