Risk Management I
2015-2016 - IMT6111 - 5sp

Forventet læringsutbytte

se engelsk versjon

Emnets temaer

se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

se engelsk versjon

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

se engelsk versjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

se engelsk versjon

Læremidler

se engelsk versjon