Matematikk for spillprogrammering
2015-2016 - REA2061 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 REA1101 Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Etter fullført kurs så skal studentene ha kunnskaper om:

 • Andvendelser av matematisk logikk
 • Algoritmer for veisøk
 • Matematikken som brukes I 3d-grafikk
 • Elementær mekanikk for spill
 • Rollen til matematikk I spillutvikling

Ferdigheter i:

 • Lage matriser for transformasjoner I tre dimensjoner
 • Løse skjæringsproblemer for banebevegelser
 • Lage løsninger for veisøk
 • Analysere spill ved hjelp av sannsynlighetsregning
 • Overføre matematiske beskrivelser til programkode

Generell kompetanse i:

 • Generell logisk og matematisk resonnering
 • Problemløsning og beskrivelser av løsninger
 • Generell programmeringsevne
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk

Emnets temaer

 • Logikk
  • Logiske gåter
  • Introduksjon til logiske programmeringspråk
  • Parametrisk logikk
  • Bitvis logikk
 • Sannsynlighetsregning
  • Elementær sannsynlighetsregning og telling
  • Betinget sannsynlighet
  • Analyse av spill ved hjelp av Markov-kjeder
  • Forventningsverdi
 • Veisøk ved hjelp av A* algoritmene
 • Tredimensjonal geometri for 3d-grafikk
  • Transformasjoner, homogene koordinater.
  • Transformasjoner I 3d-grafikk
  • Komplekse tall og kvaternioner
  • Interpolasjon
  • Parametrisering av kurver og flater
  • Ray tracing
 • Mekanikk
  • Baner og bevegelseslikninger
  • Elastiske og uelastiske kollisjoner, kollisjonsdeteksjon
  • Invers kinematikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Internal examiner, together with external examiner once every three years, next time in 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Tillatte hjelpemidler

Kode A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 Inntil 5 obligatoriske innleveringer

Læremidler

 Utdelte kopier og notater