Digital BIM-modellering
2015-2016 - BIM1012 - 20sp

Anbefalt forkunnskap

BIM1001 Grunnleggende BIM-modellering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha: 

 • Grunnleggende og praktisk kunnskap i 2D/3D-tegning, perspektivtegning
 • Gode ferdigheter i bruk og anvendelse av et utvalg systemer og BIM-programmer
 • Grunnleggende ferdigheter i dataflyt ved hjelp av standardiserte dataformater mellom ulik programvare
 • Innsikt og kompetanse i organisering og etablering av praktiske modeller, mht objektorienterte og/eller lagbaserte prinsipper

Emnets temaer

 • Tegningskonvensjoner og språk
 • 2D plantegning
 • 3D tegning og perspektiv
 • Intelligent tegning og modellering ved bruk av objektorientering og lagbasert modellering i programvare
 • Datafangst, etablering og importering av ulike BIM-prosjektdata
 • Prosjektsamarbeid, prosjektsamhandling inklusive digital dataflyt, samt kollisjonskontroll

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til prosjektoppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

3 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Besvarelser vurderes av emnelærer
 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler

 • Construction Graphics. Practical Guide to Interpreting Working Drawings. 2nd Edition, Keith. A. Bisharat, ISBN: 978-0-470-13750-5
 • Dagalid, L. 2013. Grethes Hus III Revit, Grethes hus AS, ISBN: 978-82-8241-029-8
 • Kolstad, O. S. 2012. Revit Architecture - på norsk: 2013, Gyldendal undervisning. ISBN 978-82-0543-063-1
 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Selvær, H. 2011. Solibri modellkontroll og kvalitetssikring av 3D-modellerte bygninger og installasjoner, Grethes hus AS. ISBN: 978-82-8241-013-7
 • Selvær, H. 2013. Solibri modellkontroll og kvalitetssikring av 3D-modellerte bygninger og installasjoner: bok 2, Grethes hus AS. ISBN: 978-82-8241-020-5
 • Selvær, H., Dagalid, L. 2012. Grethes Hus I Revit for nybegynnere, Grethes hus AS, ISBN: 978-82-8241-027-4
 • Selvær, H., Dagalid, L. 2012. Grethes Hus II Revit for nybegynnere, Grethes hus AS, ISBN: 978-82-8241-028-1
 • Sundfør, S. 2012. Grethes Hus 1 øvelseshefte 1 av 6 ArchiCAD, Grethes hus, ISBN: 978-82-8241-021-2
 • Sundfør, S. 2012. Grethes Hus 2 øvelseshefte 2 av 6 ArchiCAD, Grethes hus, ISBN: 978-82-8241-022-9
 • Sundfør, S. 2012. Grethes Hus 3 øvelseshefte 3 av 6 ArchiCAD, Grethes hus, ISBN: 978-82-8241-023-6
 • Sundfør, S. 2012. Grethes Hus 4 øvelseshefte 4 av 6 ArchiCAD, Grethes hus, ISBN: 978-82-8241-024-3
 • Wing, E. 2013. Autodesk Revit Architecture 2014. No Experience Required, Wiley & Sons, Incorporated, John. ISBN 978-11-1854-274-3

Erstatter

BYG1281 Digital tegning og tegningsprinsipper