Tre- og stålkonstruksjoner
2015-2016 - BYG3311 - 10sp

Forutsetter bestått

 • REA1141 Matematikk 1
 • BYG2251 Mekanikk

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2301 Konstruksjonsteknikk
 • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN) for prosjektering av stål- og trekonstruksjoner.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere elementer, forbindelser og systemer i materialene stål og tre.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha inngående oversikt over stål- og trekonstruksjoners bæreevne.

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Emnets temaer

 • Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1, NS-EN 1993-1-2, NS-EN 1993-1-5 og NS-EN 1993-1-8
  • Dimensjonering:
   • av bjelker og søyler utsatt for ulike belastningstyper
   • av forbindelser
   • i forskjellige tverrsnittsklasser
   • av enkeltelementer iht. brannkrav
 • Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1 og NS-EN 1995-1-2.
  • Dimensjonering:
   • av bjelker og søyler utsatt for ulike belastningstyper
   • av forbindelser
   • av sammensatte trekonstruksjoner
   • av enkeltelementer iht. brannkrav

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Periodevis ekstern sensor, første gang i 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016, muntlig eksamen. Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer

D:  Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

B:  Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 øvinger, hvorav alle unntatt én må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG3281 Stål- og trekonstruksjoner, og delvis BYG2201 Materialer og konstruksjoner