Betongkonstruksjoner
2015-2016 - BYG3321 - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG2251 Mekanikk
  • REA1141 Matematikk 1

Anbefalt forkunnskap

  • BYG2301 Konstruksjonsteknikk
  • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN) for dimensjonering av betongkonstruksjoner.

Ferdigheter :
Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere slakkarmerte betongkonstruksjoner.

Generell kompetanse :

Etter fullført emne skal studenten ha oversikt over prinsippene bak betongkonstruksjoners bæreevne.

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Emnets temaer

Betongkonstruksjoner ifølge europeiske standardverket (NS-EN):
- Dimensjonering av dekker, bjelker og søyler i slakkarmert betong.
- Dimensjonering av fundamenter.
- Dimensjonering basert på stavmodeller.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Periodevis ekstern sensor, første gang i 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016, muntlig eksamen. Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer.

D:  Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

B:  Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 øvinger hvorav alle unntatt én må være godkjent.
 

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG3211 Betongkonstruksjoner, og delvis BYG2201 Materialer og konstruksjoner