Digitalteknikk og Mikrokontrollere
2015-2016 - ELE2131 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forstå og kjenne til oppbygningen av tallsystemer
 • Kjenne til de viktigste emnene innen digitalteknikk
 • Ha nødvendige for forståelse om programmerbare minne-kretser
 • Kjenne til en mikrokontrolleres arkitektur
 • Forstå virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller

Ferdigheter:

 • Lært å konvertere mellom tallsystemer.
 • Lært å forenkle boolske funksjoner, enten de hjelp av boolsk algebra eller Karnaugh diagram
 • Beherske syntese av sekvenskretser
 • Kunne programmere en moderne mikrokontrollere
 • Beherske programmering på lav nivå, ved bruk av C-programmering.

Generell kompetanse:

 • Kunne labarbeid og skrive labrapporter
 • Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software
 • Forstå sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering

Emnets temaer

Digitalteknikk:

 • Tallsystemer og koder
 • Boolsk algebra og karnaugh diagram
 • Logiske kretser og kombinatoriske kretser
 • Addere
 • Latcher, vipper, tellere, og syntese av synkrone sekvenskretser
 • Multiplexere og demultiplexere
 • Minnekretser

Mikrokontrollersystemer:

 • Programmering av mikrokontroller (C-programmering og assemblerkode programmering)
 • Hardware Arkitektur (CPU, ALU, Stack, busser og internminne)
 • Parallell/seriell inn/ut kretser
 • Interrupt og timere
 • Analog til Digital Konverter (ADC)
 • Seriell kommunikasjon
 • Direct Memory Access (DMA)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 40%)
 • Prosjekt(er) (teller 60%)
 • Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Sensureres av 2 interne sensorer. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2015/2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen.

Prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av en prosjektrapport i digitalteknikk og en prosjektrapport i mikrokontroller-delen.

Læremidler

 • Oppgis ved semesterstart